საქართველოს ანესთეზიოლოგიისა და კრიტიკული მედიცინის საზოგადოება აერთიანებს: ექიმებს, ექთნებს, ფიზიოთერაპევტებს, ჯანდაცვის ორგანიზატორებსა და მედიცინის სხვა მუშაკებს. წევრთა რაოდენობა 150-ს აღწევს. საქმიანობის პრიორიტეტული მიმართულებებია:
ანესთეზიოლოგიისა და კრიტიკულ მდგომარეობათა მედიცინისათვის მყარი თეორიული და პრაქტიკული ფუნდამენტის შექმნა საქართველოში, ამ სფეროების განვითარებისთვის ხელის შეწყობა, უწყვეტი განათლება, სამეცნიერო კვლევა, პროფესიული განვითარება, საზოგადოების წევრთა და მათ პაციენტთა ინტერესების დაცვა, საქართველოს ჯანდაცვის ორგანიზების ოფიციალურ წრეებთან თანამშრომლობა..

 

 

***2020 საზოგადოებაში გაწევრიანება დაიწყო***

 

 

 

 

***  ESA-GSACCM Partnership  ***

(სრული ინფორმაციის მისაღებად გადადთ ბმულზე)

 

 

 

უსაფრთხო ანესთეზიის გზამკვლევები. რეკომენდებულია EBA და ESA -ს მიერ