საქართველოს ანესთეზიოლოგიისა და კრიტიკული მედიცინის საზოგადოება აერთიანებს: ექიმებს, ექთნებს, ფიზიოთერაპევტებს, ჯანდაცვის ორგანიზატორებსა და მედიცინის სხვა მუშაკებს. წევრთა რაოდენობა 150-ს აღწევს. საქმიანობის პრიორიტეტული მიმართულებებია:
ანესთეზიოლოგიისა და კრიტიკულ მდგომარეობათა მედიცინისათვის მყარი თეორიული და პრაქტიკული ფუნდამენტის შექმნა საქართველოში, ამ სფეროების განვითარებისთვის ხელის შეწყობა, უწყვეტი განათლება, სამეცნიერო კვლევა, პროფესიული განვითარება, საზოგადოების წევრთა და მათ პაციენტთა ინტერესების დაცვა, საქართველოს ჯანდაცვის ორგანიზების ოფიციალურ წრეებთან თანამშრომლობა..

 

 

2018 წლის 26-28 აპრილს შედგება CEEA I კურსი

CEEA Georgia

 I course 

 "Respiratory and Thorax"

 

Jo Ann Medical Center

 

პროგრამა

CEEA Georgia-ს დირექტორი მ. ჩხაიძე

 

 

 

 

უსაფრთხო ანესთეზიის გზამკვლევები. რეკომენდებულია EBA და ESA -ს მიერ