საქართველოს ანესთეზიოლოგიისა და კრიტიკული მედიცინის საზოგადოება აერთიანებს: ექიმებს, ექთნებს, ფიზიოთერაპევტებს, ჯანდაცვის ორგანიზატორებსა და მედიცინის სხვა მუშაკებს. წევრთა რაოდენობა 150-ს აღწევს. საქმიანობის პრიორიტეტული მიმართულებებია:
ანესთეზიოლოგიისა და კრიტიკულ მდგომარეობათა მედიცინისათვის მყარი თეორიული და პრაქტიკული ფუნდამენტის შექმნა საქართველოში, ამ სფეროების განვითარებისთვის ხელის შეწყობა, უწყვეტი განათლება, სამეცნიერო კვლევა, პროფესიული განვითარება, საზოგადოების წევრთა და მათ პაციენტთა ინტერესების დაცვა, საქართველოს ჯანდაცვის ორგანიზების ოფიციალურ წრეებთან თანამშრომლობა..

 

 

 

 

***  ESA-GSACCM Partnership  ***

(სრული ინფორმაციის მისაღებად გადადთ ბმულზე)

 

საქართველოს ანესთეზიოლოგიისა კრიტიკული მედიცინის საზოგადოების და მესამე  საერთაშორისო კონგრესის პრეზიდენტის წერილი

 

 

2019 წლის 8-10 ნოემბერს შედგება 

საქართველოს ანესთეზიოლოგიისა და კრიტიკული მედიცინის საზოგადოების

III საერთაშორისო კონგრესი

სრული ტექსტი

პროგრამა

რეგისტრაციის საფასური

სასტუმროს დაჯავშნა

 

CEEA Georgia-ს დირექტორი მ. ჩხაიძე

 

 

 

 

უსაფრთხო ანესთეზიის გზამკვლევები. რეკომენდებულია EBA და ESA -ს მიერ