საზოგადოების გამგეობა
    სიახლე დამატებულია: 01-17-2017

2017 წლის პირველი იანვრიდან საზოგადოების პრეზიდენტად არჩეული იქნა პროფესორი მამუკა ჩხაიძე